Producció de vi i volum, índex i rati de comercialització dels vins de qualitat de les Illes Balears segons denominació de qualitat i tipus de vi. Illes Balears i any.

Els vins de qualitat són els vins amb denominació d’origen i indicació geogràfica (vins de la terra) de les Illes Balears. Es publiquen les dades de producció de vi així com el valor, l'índex i la rati de la comercialització d'aquests vins protegits desglossats per denominació de qualitat i tipus de vi.
Cargando...
Logo Govern